Om KarlsonHus   Våra hus   EKOMER    Visningar   Bildgalleri   Återförsäljare   Hemma hos   Jobba med oss  
 Nyhetsarkiv 
 
Generationsskifte hos KarlsonHus
2017-06-07

De uppskattade varumärkena KarlsonHus, som står för tidlös design, och Ekomer, som i sina värdegrunder bygger på hållbarhet i vårt samhälle genom kretslopp, ekologi och ekonomi, bygger nu nya milstolpar för sin verksamhet.

 

1998 startade Kennet Karlsson varumärket KarlsonHus som blivit en trendskapare inom Sveriges småhusbransch. KarlsonHus design som mönsterskyddats gav upplevelsen av det genuina hantverket med samtidigt optimal användarnytta.


2002 fick den miljöinriktade delen ett eget varumärke i Ekomer. Redan 2004 var ett äkta Ekomerhus en kolsänka, dock dröjde det fram till 2012 innan världen kunde tala öppet om klimatförändringen vi står inför. Under alla dessa år har vår produkt Ekomer bidragit aktivt till minskningen av utsläpp av växthusgaser.


Nu när vi skriver 2017 är vårt största problem i världen att lösa boende och klimatförändringen, vilket nu är samordnat under båda varumärkena KarlsonHus Ekomer, då vi anser att vi inte längre har råd att profitera på världens ändliga resurser, samtidigt som vi vill omge oss av vackra hus som nog är allas önskemål. Specifikt känner vi att världens ögon har öppnats för vår produkt, och att det nu är dags att lämna över stafettpinnen för verksamheten, säger Kennet Karlsson som tänker ta det lite lugnare för att ha tid att njuta av skog och natur.


Kennet har nu tillsammans med sonen Kristoffer Karlsson valt ut ett företag som bidragit starkt till att KarlsonHus image byggts upp till att vara en pålitlig leverantör av vackra kvalitetshus de senaste 15 åren.


Det är DD Hus AB under ledning av Dariusz Drozdz som uppfört många Karlsonhus sedan 2002 speciellt i Mälardalsregionen. Med all kunskap som krävs för att kunna tillgodose kraven från kunderna ska nu DD Hus ansvara för alla hus som uppförs i Sverige, oavsett om det är en stomme eller en nyckelfärdig leverans.

 

Vårt samarbete med DD Hus innebär att Karlsonhus / Ekomer fortsätter sitt arbete med utveckling av design och klimatsmarta hus samt att marknadsföra dessa produkter som säljs genom våra agenter. DD Hus kommer som entreprenör att erbjuda husen som total- eller delad entreprenad, men framförallt vill vi uppföra klimatskalet i Ekomerkonceptet då det är husets själ som ej är utbytbar. 


KarlsonHus är dessutom distributör för massivträstommar med komplett montage till enfamiljshus, flerfamiljshus och skolor från slovenska RIKO.  

AKTUELLT
2017-08-09
Fantastiskt Karlsonhus till salu
2017-06-07
Generationsskifte hos KarlsonHus
 
 

HUR GÅR BYGGET TILL?